Tập huấn công tác Đội-Phong trào thiếu nhi, năm học 2020-2021

Tập huấn công tác Đội-Phong trào thiếu nhi, năm học 2020-2021

Lượt xem:

Nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội theo nghi thức Đội cho các bạn đội viên tại Liên đội, triển khai các bài múa hát tập thể trong năm học và tạo điều kiện cho các bạn đội viên có dịp gặp gỡ, giao lưu nhằm thắt chặt mối đoàn kết gắn bó, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, qua... ...