SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 4 “MỪNG NON SÔNG THỐNG NHẤT”

SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 4 “MỪNG NON SÔNG THỐNG NHẤT”

Lượt xem:

Sáng ngày 05/4/2021, Liên đội THCS Trần Hưng Đạo tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 4, chủ điểm “Mừng non sông thống nhất”. Liên đội đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên cho 168 đội viên (khối 7) hạng sẵn sàng và 158 Đội viên (khối 9) hạng trưởng thành. Cũng tại buổi sinh hoạt, Công an và Đoàn Thanh niên xã Đại... ...