CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Trường THCS Trần Hưng Đạo được thành lập năm 1986 trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ   giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của phòng Giáo dục Đào tạo Đại Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 3 năm 2014 nhà trường tiếp tục được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2014-2019,