Chương trình hát quốc ca tại địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” của Liên đội THCS Trần Hưng Đạo. 🌻🌻🌻Đình làng Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa – Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia🌻🌻🌻 .

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền , giáo dục cho đội viên về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giới thiệu các di tích, địa chỉ đỏ đến với đội viên.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng đến kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HỒ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2021) và kỉ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh(15/5/1941-19/5/2021).
Sáng ngày 21/12/2020, Liên đội THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình hát quốc ca tại Đình làng Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc.