CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT Đại Lộc;

Căn cứ kế hoạch dạy học năm học 2020-2021 của trường THCS Trần Hưng Đạo;

Chiều ngày 17/3/2021, tổ Ngữ văn trường THCS Trần Hưng Đạo đã tổ chức thành công chuyên đề cấp huyện với nội dung: Báo cáo chuyên đề và dạy minh họa: