Tin tức & Thông báo

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐƯỚI NƯỚC HÈ 2018

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐƯỚI NƯỚC HÈ 2018

Như chúng ta đã biết hàng năm có rất nhiều tai nạn đuối nước xảy ra, cướp đi nhiều sinh mạng. Đặc biệt tỉ lệ tử vong do đuối nước ở lứa tuổi trẻ em là nhiều nhất. Theo [...]

SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 3/2018-CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP”

SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 3/2018-CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP”

Thực hiện theo kế hoạch số: 27-KH/LĐ của Liên đội THCS Trần Hưng Đạo về việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 03 năm học 2017-2018 với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”, Liên đội báo cáo kết [...]

SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 10/2017-TRIỂN KHAI MÔ HÌNH XỔ SỐ HOA ĐIỂM 10

SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 10/2017-TRIỂN KHAI MÔ HÌNH XỔ SỐ HOA ĐIỂM 10

Thực hiện theo kế hoạch số: 12-KH/LĐ của Liên đội THCS Trần Hưng Đạo về việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 10 năm học 2017-2018 với chủ đề “Chăm ngoan học giỏi”, Liên đội báo cáo kết [...]

SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 04/2018- TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ATGT

SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 04/2018- TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ATGT

Căn cứ công văn số: 01-HD/HĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HĐĐ huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn tổ chức tiết “Sinh hoạt Liên đội dưới cờ”; Thực hiện chương trình công tác Đội và phong [...]

CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP” NĂM HỌC 2017-2018

CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP” NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 của Liên đội THCS Trần Hưng Đạo; Nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và định hướng hành động đúng đắn về phòng chống [...]

HỘI TRẠI “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN VÀ NGÀY HỘI “CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RLĐV” NĂM HỌC 2017-2018

HỘI TRẠI “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN VÀ NGÀY HỘI “CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RLĐV” NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện theo tinh thần công văn số 09-CV/HĐĐ ngày 24/02/2018 của Hội đông Đội huyện Đại Lộc về việc tổ chức các hoạt động ” Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018″ và chào mừng kỷ niệm 87 [...]

VUI HỘI TRĂNG RẰM-THẮP SÁNG ƯỚC MƠ NĂM HỌC 2017-2018

VUI HỘI TRĂNG RẰM-THẮP SÁNG ƯỚC MƠ NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng trong Liên đội năm học 2017 – 2018. Liên đội THCS Trần Hưng Đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức “Vui hội [...]

HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI CẤP LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018

HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI CẤP LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. – Nâng cao chất lượng đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, [...]

HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM HỌC 2017-2018

HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM HỌC 2017-2018

Hoà trong không khí tưng bừng của cả nước thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Liên đội THCS Trần HƯng Đạo vui mừng tổ [...]

Hội thi vẽ tranh đề tài “Biển đảo quê hương em” năm học 2017-2018

Hội thi vẽ tranh đề tài “Biển đảo quê hương em” năm học 2017-2018

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động Đội, phong trào thiều nhi của Liên đội THCS TRần hưng đạo về việc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo. Học [...]

Trang 1 / 3123