HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI CẤP LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
– Nâng cao chất lượng đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó rèn luyện kỹ năng Nghi thức – Nghi lễ Đội, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.
– Tạo điều kiện cho các em Đội viên giao lưu sinh hoạt, trao đổi, vui chơi và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Đội.
– Tuyển chọn Chỉ huy đội giỏi, tập luyện tham gia dự thi cấp huyện. Liên đội THCS Trần Hưng Đạo chính thức tổ chức khia mạc 25497366_1961716024070148_244402019_n2

IMAG1476_preview

IMAG1496_preview

IMAG1498_previewhội thi chỉ huy Đội giỏi cấp Liên đội 2017-2018.
Kết quả:
a. Ưu điểm:
– Các chi đội tham gia đảm bảo đúng thời gian, số lượng qui định .
– Chất lượng hội thi khá tốt.
b. Tồn tại:
– Hội thi chia làm 2 đợt so với kế hoạch ban đầu (do thời tiết).
– Công tác chuẩn bị nhiều CĐ chưa tốt: trang phục nghi thức đội.
– Một vài chỉ huy đội kỹ năng còn hạn chế: kỹ năng thực hành, khẩu lệnh (k6), một số Chi đội thực hiện sai qui trình (k8) .
* Kết quả chung:
+ Khối 9: I (91).
+ Khối 8: I (83).
+ Khối 7: I (71).
+ Khối 6: I (61).