KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/3/2021, trường THCS Trần Hưng Đạo phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, khám sức khỏe định kỳ cho tất cả học sinh trong nhà trường.