NGÀY HỘI “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

SÁNG NGÀY 22/3/2021, LIÊN ĐỘI THCS TRẦN HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC NGÀY HỘI “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” NHẰM CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH(26/3/2031-26/3/2021). VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA  ĐÃ TẠO  KHÔNG KHÍ THI ĐUA SỔI NỔI VÀ PHẤN KHỞI CHO CÁC EM ĐỘI VIÊN TRONG TOÀN LIÊN ĐỘI: