SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 4 “MỪNG NON SÔNG THỐNG NHẤT”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 05/4/2021, Liên đội THCS Trần Hưng Đạo tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 4, chủ điểm “Mừng non sông thống nhất”. Liên đội đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên cho 168 đội viên (khối 7) hạng sẵn sàng và 158 Đội viên (khối 9) hạng trưởng thành. Cũng tại buổi sinh hoạt, Công an và Đoàn Thanh niên xã Đại Nghĩa đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền các kiến thức về trật tự an toàn giao thông đường bộ, kiến thức về ma túy, bạo lực học đường cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường: