SINH HOẠT DƯỚI CỜ THÁNG 04/2018- TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ATGT

Căn cứ công văn số: 01-HD/HĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HĐĐ huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn tổ chức tiết “Sinh hoạt Liên đội dưới cờ”;
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm học 2017 – 2018;
Liên đội THCS Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt liên đội dưới cờ tháng 4/2018 chủ điểm “Mừng non sông thống nhất” với những nội dung cụ thể như sau:
30709595_2016133851961698_4157405772751306752_nNhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 43 năm giải phóng Miền Nam, tổ chức chuyên đề “tuyên truyền pháp luật về ATGT học đường” năm học 2017-2018.