Tập huấn công tác Đội-Phong trào thiếu nhi, năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội theo nghi thức Đội cho các bạn đội viên tại Liên đội, triển khai các bài múa hát tập thể trong năm học và tạo điều kiện cho các bạn đội viên có dịp gặp gỡ, giao lưu nhằm thắt chặt mối đoàn kết gắn bó, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội viên trong Liên đội. Chiều ngày 21/01/2021, Liên đội THCS Trần Hưng Đạo đã tổ chức tập huấn công tác Đội – Phong trào thiếu nhi(Lần thứ 1), năm học 2020-2021, dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn: