Thầy giáo Phạm Công Hà (GV thể dục) tặng khẩu trang cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nhằm đẩy mạnh tinh thần phòng chống dịch covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết